Yahari Ore no Seishun Love SNAFU

Yahari Ore no Seishun Love SNAFU Chap 68

My Youth Romantic Comedy Is Wrong

Watari, Wataru (Story), Io, Naomichi (Art)
đang cập nhật
11,994
Bộ phim là những câu chuyện xoay quanh Hikigaya Hachiman, một kẻ cô độc với cách nhìn quái lạ về cuộc sống. Hachiman ghét những thứ mà đa số cho là lẽ phải, một mẫu người "tiêu cực" điển hình. Dưới con mắt của cậu, tuổi trẻ là cái gì đó thật giả dối, trong suy nghĩ của cậu, lòng tốt là cái gì đó thật độc ác... "sói rất ngầu còn mèo rất dễ thương, chứng tỏ một kẻ cô độc vừa ngầu vừa dễ thương"... những triết lí sống không biết nên khóc hay cười của Hachiman, những "vấn đề" tưởng chừng đơn giản nh...

Chapter 68
Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 1Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 2Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 3Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 4Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 5Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 6Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 7Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 8Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 9Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 10Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 11Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 12Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 13Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 14Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 15Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 16Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 17Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 18Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 19Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 20Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 21Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 22Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 23Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 24Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 25Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 26Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 27Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 28Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 29Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 30Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 31Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 32Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 33Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 34Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 35Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 36Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 37Yahari Ore no Seishun Love SNAFU chap 68 hinh 38
Chapter 68
Chap mới nhất