Xin chào, tôi là người làm vườn

Xin chào, tôi là người làm vườn Chap 4

안녕하세요, 정원사입니다

변주애(헤이륜) , 헤이륜
đang cập nhật
3,183
Lee Ji Hyeon là học sinh chuẩn mực trong trường đang trải qua kì thi cấp 3 khó khăn để chứng minh thực lực. Nhưng ngày nhận kết quả lại là cái chết đột ngột của cô. Cô chuyển sinh thành người làm vườn trong một thế giới mới – hành tinh Elleb – dưới cái tên Silvia. Khả năng thiên bẩm của Silvia là có thể nói chuyện và điều khiển được cây cối. Cô ấy sẽ tiếp tục cuộc sống như thế nào…?

Chapter 4
Xin chào, tôi là người làm vườn chap 4 hinh 1Xin chào, tôi là người làm vườn chap 4 hinh 2Xin chào, tôi là người làm vườn chap 4 hinh 3Xin chào, tôi là người làm vườn chap 4 hinh 4Xin chào, tôi là người làm vườn chap 4 hinh 5Xin chào, tôi là người làm vườn chap 4 hinh 6Xin chào, tôi là người làm vườn chap 4 hinh 7Xin chào, tôi là người làm vườn chap 4 hinh 8Xin chào, tôi là người làm vườn chap 4 hinh 9Xin chào, tôi là người làm vườn chap 4 hinh 10Xin chào, tôi là người làm vườn chap 4 hinh 11Xin chào, tôi là người làm vườn chap 4 hinh 12Xin chào, tôi là người làm vườn chap 4 hinh 13Xin chào, tôi là người làm vườn chap 4 hinh 14Xin chào, tôi là người làm vườn chap 4 hinh 15Xin chào, tôi là người làm vườn chap 4 hinh 16Xin chào, tôi là người làm vườn chap 4 hinh 17Xin chào, tôi là người làm vườn chap 4 hinh 18Xin chào, tôi là người làm vườn chap 4 hinh 19Xin chào, tôi là người làm vườn chap 4 hinh 20Xin chào, tôi là người làm vườn chap 4 hinh 21Xin chào, tôi là người làm vườn chap 4 hinh 22Xin chào, tôi là người làm vườn chap 4 hinh 23
Chapter 4
Chap mới nhất