Vua Thăng Cấp

Vua Thăng Cấp Chap 98

Thăng Cấp Trở Lại

Đang Cập Nhật
đang cập nhật
120,346
Yeonwoo có một người anh em sinh đôi đã biến mất năm năm trước . Một ngày nọ , một chiếc đồng hồ do em trai anh để lại . Bên trong , anh nghe thấy một dòng tin nhắn ẩn được phát với nội dung " Khi anh nghe được điều này , em đoán là em đã chết rồi . " Obelisk , Tháp của Thần Mặt trời , một thế giới nơi vô số vũ trụ giao nhau . Ở thế giới này , em trai anh đã trở thành nạn nhân của sự phản bội khi leo lên tháp . Sau khi biết được sự thật , Yeonwoo quyết định leo lên tháp cùng với kỷ vật của em tr...

Chapter 98
Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 1Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 2Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 3Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 4Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 5Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 6Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 7Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 8Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 9Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 10Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 11Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 12Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 13Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 14Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 15Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 16Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 17Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 18Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 19Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 20Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 21Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 22Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 23Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 24Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 25Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 26Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 27Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 28Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 29Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 30Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 31Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 32Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 33Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 34Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 35Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 36Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 37Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 38Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 39Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 40Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 41Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 42Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 43Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 44Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 45Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 46Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 47Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 48Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 49Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 50Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 51Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 52Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 53Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 54Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 55Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 56Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 57Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 58Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 59Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 60Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 61Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 62Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 63Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 64Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 65Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 66Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 67Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 68Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 69Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 70Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 71Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 72Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 73Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 74Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 75Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 76Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 77Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 78Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 79Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 80Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 81Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 82Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 83Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 84Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 85Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 86Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 87Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 88Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 89Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 90Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 91Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 92Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 93Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 94Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 95Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 96Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 97Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 98Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 99Vua Thăng Cấp chap 98 hinh 100
Chapter 98
Chap mới nhất