Vua Thăng Cấp

Vua Thăng Cấp Chap 89

Thăng Cấp Trở Lại

Đang Cập Nhật
đang cập nhật
110,793
Yeonwoo có một người anh em sinh đôi đã biến mất năm năm trước . Một ngày nọ , một chiếc đồng hồ do em trai anh để lại . Bên trong , anh nghe thấy một dòng tin nhắn ẩn được phát với nội dung " Khi anh nghe được điều này , em đoán là em đã chết rồi . " Obelisk , Tháp của Thần Mặt trời , một thế giới nơi vô số vũ trụ giao nhau . Ở thế giới này , em trai anh đã trở thành nạn nhân của sự phản bội khi leo lên tháp . Sau khi biết được sự thật , Yeonwoo quyết định leo lên tháp cùng với kỷ vật của em tr...

Chapter 89
Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 1Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 2Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 3Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 4Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 5Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 6Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 7Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 8Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 9Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 10Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 11Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 12Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 13Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 14Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 15Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 16Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 17Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 18Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 19Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 20Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 21Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 22Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 23Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 24Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 25Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 26Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 27Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 28Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 29Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 30Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 31Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 32Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 33Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 34Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 35Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 36Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 37Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 38Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 39Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 40Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 41Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 42Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 43Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 44Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 45Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 46Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 47Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 48Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 49Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 50Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 51Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 52Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 53Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 54Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 55Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 56Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 57Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 58Vua Thăng Cấp chap 89 hinh 59
Chapter 89
Chap mới nhất