Vua Thăng Cấp

Vua Thăng Cấp Chap 88

Thăng Cấp Trở Lại

Đang Cập Nhật
đang cập nhật
110,792
Yeonwoo có một người anh em sinh đôi đã biến mất năm năm trước . Một ngày nọ , một chiếc đồng hồ do em trai anh để lại . Bên trong , anh nghe thấy một dòng tin nhắn ẩn được phát với nội dung " Khi anh nghe được điều này , em đoán là em đã chết rồi . " Obelisk , Tháp của Thần Mặt trời , một thế giới nơi vô số vũ trụ giao nhau . Ở thế giới này , em trai anh đã trở thành nạn nhân của sự phản bội khi leo lên tháp . Sau khi biết được sự thật , Yeonwoo quyết định leo lên tháp cùng với kỷ vật của em tr...

Chapter 88
Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 1Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 2Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 3Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 4Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 5Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 6Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 7Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 8Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 9Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 10Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 11Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 12Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 13Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 14Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 15Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 16Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 17Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 18Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 19Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 20Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 21Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 22Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 23Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 24Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 25Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 26Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 27Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 28Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 29Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 30Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 31Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 32Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 33Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 34Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 35Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 36Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 37Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 38Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 39Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 40Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 41Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 42Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 43Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 44Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 45Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 46Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 47Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 48Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 49Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 50Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 51Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 52Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 53Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 54Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 55Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 56Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 57Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 58Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 59Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 60Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 61Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 62Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 63Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 64Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 65Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 66Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 67Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 68Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 69Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 70Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 71Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 72Vua Thăng Cấp chap 88 hinh 73
Chapter 88
Chap mới nhất