Vua Thăng Cấp

Vua Thăng Cấp Chap 1

Thăng Cấp Trở Lại

Đang Cập Nhật
đang cập nhật
110,793
Yeonwoo có một người anh em sinh đôi đã biến mất năm năm trước . Một ngày nọ , một chiếc đồng hồ do em trai anh để lại . Bên trong , anh nghe thấy một dòng tin nhắn ẩn được phát với nội dung " Khi anh nghe được điều này , em đoán là em đã chết rồi . " Obelisk , Tháp của Thần Mặt trời , một thế giới nơi vô số vũ trụ giao nhau . Ở thế giới này , em trai anh đã trở thành nạn nhân của sự phản bội khi leo lên tháp . Sau khi biết được sự thật , Yeonwoo quyết định leo lên tháp cùng với kỷ vật của em tr...

Chapter 1
Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 1Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 2Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 3Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 4Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 5Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 6Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 7Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 8Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 9Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 10Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 11Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 12Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 13Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 14Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 15Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 16Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 17Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 18Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 19Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 20Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 21Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 22Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 23Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 24Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 25Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 26Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 27Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 28Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 29Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 30Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 31Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 32Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 33Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 34Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 35Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 36Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 37Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 38Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 39Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 40Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 41Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 42Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 43Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 44Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 45Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 46Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 47Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 48Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 49Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 50Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 51Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 52Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 53Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 54Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 55Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 56Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 57Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 58Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 59Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 60Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 61Vua Thăng Cấp chap 1 hinh 62
Chapter 1
Chap mới nhất