Vinland Saga

Vinland Saga Chap 191

Truyền Thuyết Miền Đất Hứa

Yukimura, Makoto
đang cập nhật
14,628
Chín năm về trước, một nhà du hành người Iceland có tên là Thorfinn muốn gặp chốn thiên đường có tên là Vinland. Nhưng một ngày, người Viking tới làng của Thorfinn với đội trưởng ma mãnh của họ là Askeladd và đã giết cha của cậu bé là Thors,. Sau cái chết của cha, Thorfinn tham gia hạm đội của Askeladd nhằm trả thù cho cha cậu.

Chapter 191
Vinland Saga chap 191 hinh 1Vinland Saga chap 191 hinh 2Vinland Saga chap 191 hinh 3Vinland Saga chap 191 hinh 4Vinland Saga chap 191 hinh 5Vinland Saga chap 191 hinh 6Vinland Saga chap 191 hinh 7Vinland Saga chap 191 hinh 8Vinland Saga chap 191 hinh 9Vinland Saga chap 191 hinh 10Vinland Saga chap 191 hinh 11Vinland Saga chap 191 hinh 12Vinland Saga chap 191 hinh 13Vinland Saga chap 191 hinh 14Vinland Saga chap 191 hinh 15Vinland Saga chap 191 hinh 16Vinland Saga chap 191 hinh 17Vinland Saga chap 191 hinh 18Vinland Saga chap 191 hinh 19Vinland Saga chap 191 hinh 20Vinland Saga chap 191 hinh 21Vinland Saga chap 191 hinh 22Vinland Saga chap 191 hinh 23Vinland Saga chap 191 hinh 24Vinland Saga chap 191 hinh 25Vinland Saga chap 191 hinh 26Vinland Saga chap 191 hinh 27Vinland Saga chap 191 hinh 28Vinland Saga chap 191 hinh 29Vinland Saga chap 191 hinh 30Vinland Saga chap 191 hinh 31Vinland Saga chap 191 hinh 32Vinland Saga chap 191 hinh 33
Chapter 191
Chap mới nhất