Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên Chap 701

Rebirth of the urban immortal cultivator

Thập Lý Kiếm Thần
đang cập nhật
138,524
Truyện Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thập Lý Kiếm Thần Bắc Huyền Tiên Tôn Trần Phàm do tu hành quá nhanh mà độ kiếp thất bại. Trở về thời niên thiếu ở trái đất, pháp bảo, thần thông, tiên khí đều không còn. Hắn nhớ lại ân oán tình thù ngày trước, quyết tâm đền bù đầy đủ, tu hành một thế, trúc vô thượng đạo cơ, rũ sạch tâm ma... thành tựu Chân Tiên đại đạo

Chapter 701
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên chap 701 hinh 1Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên chap 701 hinh 2Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên chap 701 hinh 3Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên chap 701 hinh 4Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên chap 701 hinh 5Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên chap 701 hinh 6Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên chap 701 hinh 7Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên chap 701 hinh 8Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên chap 701 hinh 9Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên chap 701 hinh 10Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên chap 701 hinh 11Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên chap 701 hinh 12
Chapter 701
Chap mới nhất