Tiên Nghịch

Tiên Nghịch Chap 161

Tiên Nghịch

Đang cập nhật
đang cập nhật
23,202
Vương Lâm một cái thiếu niên bình thường, tình cờ có được 1 cái danh nghạch trắc thí vào 1 môn phái tu tiên xuống dốc của Triệu quốc, vì thiếu linh căn, vì một hiểu nhầm tai hại, vì một khối thiết tinh và nhờ có được một "thần bí hạt châu". Hắn đã bước lên con đường tu tiên và trên con đường tu tiên hắn sẽ đối mặt với chuyện gì ? Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên? Tu tiên là vô tình hay hữu tình? Hãy dõi theo bước chân của Vương Lâm để biết

Chapter 161
Tiên Nghịch chap 161 hinh 1Tiên Nghịch chap 161 hinh 2Tiên Nghịch chap 161 hinh 3Tiên Nghịch chap 161 hinh 4Tiên Nghịch chap 161 hinh 5Tiên Nghịch chap 161 hinh 6Tiên Nghịch chap 161 hinh 7Tiên Nghịch chap 161 hinh 8Tiên Nghịch chap 161 hinh 9Tiên Nghịch chap 161 hinh 10Tiên Nghịch chap 161 hinh 11Tiên Nghịch chap 161 hinh 12Tiên Nghịch chap 161 hinh 13Tiên Nghịch chap 161 hinh 14Tiên Nghịch chap 161 hinh 15Tiên Nghịch chap 161 hinh 16Tiên Nghịch chap 161 hinh 17Tiên Nghịch chap 161 hinh 18Tiên Nghịch chap 161 hinh 19Tiên Nghịch chap 161 hinh 20Tiên Nghịch chap 161 hinh 21Tiên Nghịch chap 161 hinh 22Tiên Nghịch chap 161 hinh 23Tiên Nghịch chap 161 hinh 24
Chapter 161
Chap mới nhất