The New Gate

The New Gate Chap 68

The New Gate

Miwa Yoshiyuki, Kazanami Shinogi
đang cập nhật
16,337
"The new gate" là một game online thu hút hàng nghìn người chơi tham gia. Khi trò game trở thành một nơi chết chóc, nhờ vào Shin, một trong người chơi mạnh nhất đá đánh bại chùm cuối và giải thoát mọi người. Nhưng sau khi chiến thắng, Shin bị một tia sáng chiếu vào và kéo anh ta tới thế giới game đó 500 năm sau và bị mắc kẹt luôn trong đó

Chapter 68
The New Gate chap 68 hinh 1The New Gate chap 68 hinh 2The New Gate chap 68 hinh 3The New Gate chap 68 hinh 4The New Gate chap 68 hinh 5The New Gate chap 68 hinh 6The New Gate chap 68 hinh 7The New Gate chap 68 hinh 8The New Gate chap 68 hinh 9The New Gate chap 68 hinh 10The New Gate chap 68 hinh 11The New Gate chap 68 hinh 12The New Gate chap 68 hinh 13The New Gate chap 68 hinh 14The New Gate chap 68 hinh 15The New Gate chap 68 hinh 16The New Gate chap 68 hinh 17The New Gate chap 68 hinh 18The New Gate chap 68 hinh 19The New Gate chap 68 hinh 20The New Gate chap 68 hinh 21The New Gate chap 68 hinh 22The New Gate chap 68 hinh 23The New Gate chap 68 hinh 24The New Gate chap 68 hinh 25The New Gate chap 68 hinh 26The New Gate chap 68 hinh 27The New Gate chap 68 hinh 28The New Gate chap 68 hinh 29
Chapter 68
Chap mới nhất