Thất Hình Đại Tội

Thất Hình Đại Tội Chap 1

Nanatsu no Taizai

Suzuki Nakaba
đang cập nhật
434,388
"Thất hình đại tội", một nhóm chiến binh có tham vọng lật đổ vương quốc Britannia, được cho là đã bị tiêu diệt bởi các "hiệp sĩ thánh chiến" mặc dù vẫn còn 1 số người cho rằng họ vẫn còn sống. 10 năm sau, Các hiệp sĩ thánh chiến đã làm 1 cuộc đảo chính và khống chế đức vua, họ trở thành người cai trị độc tài mới của vương quốc. Elizabeth, con gái út của nhà vua lên đường tìm "thất hình đại tội" để nhờ họ tái chiếm lại vương quốc.

Chapter 1
Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 1Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 2Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 3Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 4Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 5Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 6Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 7Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 8Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 9Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 10Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 11Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 12Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 13Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 14Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 15Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 16Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 17Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 18Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 19Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 20Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 21Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 22Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 23Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 24Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 25Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 26Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 27Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 28Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 29Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 30Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 31Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 32Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 33Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 34Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 35Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 36Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 37Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 38Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 39Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 40Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 41Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 42Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 43Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 44Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 45Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 46Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 47Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 48Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 49Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 50Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 51Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 52Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 53Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 54Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 55Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 56Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 57Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 58Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 59Thất Hình Đại Tội chap 1 hinh 60
Chapter 1
Chap mới nhất