Thánh Kiếm Tái Sinh

Thánh Kiếm Tái Sinh Chap 1

Master swordsman” who was reincarnated, wants

SASA Tougorou,笹塔五郎.
đang cập nhật
38,075
Alta là hiệp sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của vương quốc và cậu cũng chính là kiếp sau của một truyền nhân thánh kiếm. Cậu được giao nhiệm vụ tới một học viện để bảo vệ Iris, thánh kiếm công nương, tại đây cô thách đấu cậu một trận đấu đã mở đầu cho tất cả mọi việc

Chapter 1
Thánh Kiếm Tái Sinh chap 1 hinh 1Thánh Kiếm Tái Sinh chap 1 hinh 2Thánh Kiếm Tái Sinh chap 1 hinh 3Thánh Kiếm Tái Sinh chap 1 hinh 4Thánh Kiếm Tái Sinh chap 1 hinh 5Thánh Kiếm Tái Sinh chap 1 hinh 6Thánh Kiếm Tái Sinh chap 1 hinh 7Thánh Kiếm Tái Sinh chap 1 hinh 8Thánh Kiếm Tái Sinh chap 1 hinh 9Thánh Kiếm Tái Sinh chap 1 hinh 10Thánh Kiếm Tái Sinh chap 1 hinh 11Thánh Kiếm Tái Sinh chap 1 hinh 12Thánh Kiếm Tái Sinh chap 1 hinh 13Thánh Kiếm Tái Sinh chap 1 hinh 14Thánh Kiếm Tái Sinh chap 1 hinh 15Thánh Kiếm Tái Sinh chap 1 hinh 16Thánh Kiếm Tái Sinh chap 1 hinh 17Thánh Kiếm Tái Sinh chap 1 hinh 18Thánh Kiếm Tái Sinh chap 1 hinh 19Thánh Kiếm Tái Sinh chap 1 hinh 20Thánh Kiếm Tái Sinh chap 1 hinh 21Thánh Kiếm Tái Sinh chap 1 hinh 22Thánh Kiếm Tái Sinh chap 1 hinh 23Thánh Kiếm Tái Sinh chap 1 hinh 24Thánh Kiếm Tái Sinh chap 1 hinh 25Thánh Kiếm Tái Sinh chap 1 hinh 26
Chapter 1
Chap mới nhất