Sư Phụ Thế Giới

Sư Phụ Thế Giới Chap 38

Isekaishiki Kyouiku Agent

NEKO Koucihi
đang cập nhật
10,452
một người đờn ông đc gọi là đặc vụ mạnh nhất tg lại trở thành 1 giáo viên sau khi nghỉ hưu , nhằm đào tạo ra lứa đặc vụ mới . Sau nhiều năm đào tạo, ông ta bị giết ở tuổi 60 bởi bàn tay của một tổ chức bí mật , sau đó đầu thai ở một thế giới khác với toàn bộ kí ức cũ . Mặc dù bị kịnh ngạc bởi phép thuật và chủng loài khác lạ ở thế giới đó , ông ấy thích nghi với môi trường cực nhanh và có được ưu thế . Ông ta còn đạt được phép thuật đặc biệt và lượng lớn sức mạnh nhờ vào đứa học trò thân thiết ,...

Chapter 38
Sư Phụ Thế Giới chap 38 hinh 1Sư Phụ Thế Giới chap 38 hinh 2Sư Phụ Thế Giới chap 38 hinh 3Sư Phụ Thế Giới chap 38 hinh 4Sư Phụ Thế Giới chap 38 hinh 5Sư Phụ Thế Giới chap 38 hinh 6Sư Phụ Thế Giới chap 38 hinh 7Sư Phụ Thế Giới chap 38 hinh 8Sư Phụ Thế Giới chap 38 hinh 9Sư Phụ Thế Giới chap 38 hinh 10Sư Phụ Thế Giới chap 38 hinh 11Sư Phụ Thế Giới chap 38 hinh 12Sư Phụ Thế Giới chap 38 hinh 13Sư Phụ Thế Giới chap 38 hinh 14Sư Phụ Thế Giới chap 38 hinh 15Sư Phụ Thế Giới chap 38 hinh 16Sư Phụ Thế Giới chap 38 hinh 17Sư Phụ Thế Giới chap 38 hinh 18Sư Phụ Thế Giới chap 38 hinh 19Sư Phụ Thế Giới chap 38 hinh 20Sư Phụ Thế Giới chap 38 hinh 21Sư Phụ Thế Giới chap 38 hinh 22Sư Phụ Thế Giới chap 38 hinh 23Sư Phụ Thế Giới chap 38 hinh 24Sư Phụ Thế Giới chap 38 hinh 25Sư Phụ Thế Giới chap 38 hinh 26Sư Phụ Thế Giới chap 38 hinh 27Sư Phụ Thế Giới chap 38 hinh 28
Chapter 38
Chap mới nhất