SỰ KIỆN X OF SWORDS

SỰ KIỆN X OF SWORDS Chap 2

X-Men X of Swords event

Marvel Comics
đang cập nhật
281
Thành trì sụp đổ, các đạo quân có kẻ ngã xuống có kẻ vùng lên, bánh xe số phận vẫn không ngừng xoay chuyển. Những lá bài đã được rút, tương lai đang nắm giữ điều gì? Với thanh kiếm trong tay, và trọng trách nặng nề trên vai mình, mười đấu sỹ sẽ quyết định số mệnh cho vùng đất và toàn bộ thần dân của họ. Giương kiếm lên!

Chapter 2
SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 1SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 2SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 3SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 4SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 5SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 6SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 7SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 8SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 9SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 10SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 11SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 12SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 13SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 14SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 15SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 16SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 17SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 18SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 19SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 20SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 21SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 22SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 23SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 24SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 25SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 26SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 27SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 28SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 29SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 30SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 31SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 32SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 33SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 34SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 35SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 36SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 37SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 38SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 39SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 40SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 41SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 42SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 43SỰ KIỆN X OF SWORDS chap 4 hinh 44
Chapter 2
Chap mới nhất