Soul Eater

Soul Eater Chap 94

Người Ăn Linh Hồn

Atsushi Ōkubo
đang cập nhật
9,484
Một thế giới tồn tại những Người điều khiển (Meisters) và những Người biến thành vũ khí (Weapon), câu chuyện xoay quanh 3 nhóm nhân vật, là học viên của Shibusen (trường đào tạo Meisters và Weapon do Tử thần thành lập), nhiệm vụ của họ là thu thập đủ 99 linh hồn xấu xa và 1 linh hồn phù thuỷ để biến vũ khí thành Lưỡi hái Tử thần (Death Scythe)…

Chapter 94
Soul Eater chap 94 hinh 1Soul Eater chap 94 hinh 2Soul Eater chap 94 hinh 3Soul Eater chap 94 hinh 4Soul Eater chap 94 hinh 5Soul Eater chap 94 hinh 6Soul Eater chap 94 hinh 7Soul Eater chap 94 hinh 8Soul Eater chap 94 hinh 9Soul Eater chap 94 hinh 10Soul Eater chap 94 hinh 11Soul Eater chap 94 hinh 12Soul Eater chap 94 hinh 13Soul Eater chap 94 hinh 14Soul Eater chap 94 hinh 15Soul Eater chap 94 hinh 16Soul Eater chap 94 hinh 17Soul Eater chap 94 hinh 18Soul Eater chap 94 hinh 19Soul Eater chap 94 hinh 20Soul Eater chap 94 hinh 21Soul Eater chap 94 hinh 22Soul Eater chap 94 hinh 23Soul Eater chap 94 hinh 24Soul Eater chap 94 hinh 25Soul Eater chap 94 hinh 26Soul Eater chap 94 hinh 27Soul Eater chap 94 hinh 28Soul Eater chap 94 hinh 29Soul Eater chap 94 hinh 30Soul Eater chap 94 hinh 31Soul Eater chap 94 hinh 32
Chapter 94
Chap mới nhất