Paripi Koumei

Paripi Koumei Chap 7

パリピ孔明, Khổng Minh Thích Tiệc Tùng

Ogawa Makoto, Yotsuba Yuto
đang cập nhật
8,487
Bậc thầy quân sự nổi tiếng - Gia Cát Lượng Khổng Minh - người đã chết trong trận Ngũ Trượng Nguyên trở lại với cơ thể khi còn trẻ và tái sinh về Nhật Bản hiện đại. Được những người mê tiệc tùng ở Shibuya dẫn đi, Khổng Minh đã tới hộp đêm vang vọng tiếng nhạc EDM. Ở đó Khổng Minh đã gặp Tsukimi Eiko, người có mục tiêu trở thành ca sĩ, cũng chính là người đã vén lên tấm màn cuộc sống thứ hai của ông. Người sống vì thiên hạ thái bình ở thời Tam Quốc như ông sẽ sống vì điều gì đây...!?

Chapter 7
Khổng Minh Thích Tiệc Tùng chap 7 hinh 1Khổng Minh Thích Tiệc Tùng chap 7 hinh 2Khổng Minh Thích Tiệc Tùng chap 7 hinh 3Khổng Minh Thích Tiệc Tùng chap 7 hinh 4Khổng Minh Thích Tiệc Tùng chap 7 hinh 5Khổng Minh Thích Tiệc Tùng chap 7 hinh 6Khổng Minh Thích Tiệc Tùng chap 7 hinh 7Khổng Minh Thích Tiệc Tùng chap 7 hinh 8Khổng Minh Thích Tiệc Tùng chap 7 hinh 9Khổng Minh Thích Tiệc Tùng chap 7 hinh 10Khổng Minh Thích Tiệc Tùng chap 7 hinh 11Khổng Minh Thích Tiệc Tùng chap 7 hinh 12Khổng Minh Thích Tiệc Tùng chap 7 hinh 13Khổng Minh Thích Tiệc Tùng chap 7 hinh 14Khổng Minh Thích Tiệc Tùng chap 7 hinh 15Khổng Minh Thích Tiệc Tùng chap 7 hinh 16Khổng Minh Thích Tiệc Tùng chap 7 hinh 17Khổng Minh Thích Tiệc Tùng chap 7 hinh 18Khổng Minh Thích Tiệc Tùng chap 7 hinh 19Khổng Minh Thích Tiệc Tùng chap 7 hinh 20
Chapter 7
Chap mới nhất