Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai

Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai Chap 23 Cuộc Chiến Đơn Độc

My Death Flags Show No Sign of Ending

Izumi, Otosu Mitsuya
đang cập nhật
29,282
Một sinh viên đại học bình thường đến mức có thể tìm thấy ở bất kì đâu, Hirasawa Kazuki, chẳng hiểu vì lí do gì sở hữu cơ thể của một nhân vật trong game khi cậu cảm nhận được các giác quan của mình. Hơn thế nữa đó là Harold Stokes, người bị ghét nhất câu chuyện, mang danh hiệu「Vua Rác Rưởi」. Hàng loạt tình huống chết người xuất hiện xung quanh mình. Liệu Kazuki sẽ gục gã trước cái Bad End đã định sẵn của trò chơi khi chẳng có nổi một Good End hay cậu sẽ vượt qua hết tất cả để mở ra một con đư...

Chapter 23
Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai chap 23 hinh 1Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai chap 23 hinh 2Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai chap 23 hinh 3Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai chap 23 hinh 4Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai chap 23 hinh 5Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai chap 23 hinh 6Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai chap 23 hinh 7Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai chap 23 hinh 8Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai chap 23 hinh 9Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai chap 23 hinh 10Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai chap 23 hinh 11Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai chap 23 hinh 12Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai chap 23 hinh 13Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai chap 23 hinh 14Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai chap 23 hinh 15Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai chap 23 hinh 16Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai chap 23 hinh 17Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai chap 23 hinh 18Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai chap 23 hinh 19Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai chap 23 hinh 20Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai chap 23 hinh 21Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai chap 23 hinh 22Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai chap 23 hinh 23Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai chap 23 hinh 24Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai chap 23 hinh 25
Chapter 23
Chap mới nhất