Mashle: Magic And Muscles

Mashle: Magic And Muscles Chap 52

Mashle: Magic And Muscles

Hajime Komoto
đang cập nhật
49,297
Ngày xửa ngày xưa, có một thế giới nơi phép thuật có thể chi phối mọi thứ. Nhưng sâu trong rừng có một thanh niên dành thời gian để luyện tập cơ bắp. Mặc dù không thể sử dụng phép thuật, nhưng cậu ta có một cuộc sống yên bình với cha mình. Rồi một ngày, cuộc sống của cậu gặp nguy hiểm! Cơ thể của Saitama sẽ bảo vệ cậu ta khỏi những pháp sư? Cơ bắp được luyện tập của cậu có thể sánh vai với các pháp sư ưu tú ...? Câu chuyện về Saitama ở Hogwarts bắt đầu!

Chapter 52
Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 1Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 2Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 3Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 4Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 5Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 6Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 7Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 8Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 9Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 10Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 11Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 12Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 13Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 14Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 15Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 16Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 17Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 18Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 19Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 20Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 21Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 22Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 23Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 24Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 25Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 26Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 27Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 28Mashle: Magic And Muscles chap 52 hinh 29
Chapter 52
Chap mới nhất