Lưu Hoa Bất Cập Xuân

Lưu Hoa Bất Cập Xuân Chap 39

Lưu Hoa Bất Cập Xuân

Đại Thanh Long, Tiểu Chu Tước
đang cập nhật
7,917
ạ Yên – nữ nhi thiên kiều vạn sủng của vị đại tướng quân vang danh lẫy lừng, nhưng chỉ sau sự cố chả một đêm, mọi thứ đã sụp đổ. Vì thân phận và gia thế của bản thân, nàng đã bị cuốn vào ‘Đế Tương Chi Chiến’ của triều đường. Chỉ vừa mới bảy tuổi, nàng đã bị đưa vào hậu cung của đế vương, và bị người đời gọi với danh xưng ‘tiểu hoàng hậu’. Bị xoáy vào cuộc chiến hậu cung khốc liệt, liệu tiểu nữ nhi ấy đối phó với sóng gió chốn hậu cung như thế nào ?

Chapter 39
Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 1Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 2Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 3Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 4Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 5Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 6Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 7Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 8Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 9Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 10Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 11Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 12Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 13Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 14Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 15Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 16Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 17Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 18Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 19Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 20Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 21Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 22Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 23Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 24Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 25Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 26Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 27Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 28Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 29Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 30Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 31Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 32Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 33Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 34Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 35Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 36Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 37Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 38Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 39Lưu Hoa Bất Cập Xuân chap 39 hinh 40
Chapter 39
Chap mới nhất