Kuronou Syndrome

Kuronou Syndrome Chap 1

Black Brain Syndrome

Đang Cập Nhật
đang cập nhật
7,040
"Nếu muốn giành lại cơ thể mình, cậu hãy tham gia vào trò chơi thế thân nhé?". Một nam sinh sau khi chết trong một tai nạn đã tỉnh dậy trong thân xác người khác và nhận được câu hỏi đó. Đúng như nội dung câu hỏi, giờ đây, cậu phải liều mạng trong trò chơi đóng giả người khác nhằm lấy lại cơ thể gốc của cậu

Chapter 1
Kuronou Syndrome chap 1 hinh 1Kuronou Syndrome chap 1 hinh 2Kuronou Syndrome chap 1 hinh 3Kuronou Syndrome chap 1 hinh 4Kuronou Syndrome chap 1 hinh 5Kuronou Syndrome chap 1 hinh 6Kuronou Syndrome chap 1 hinh 7Kuronou Syndrome chap 1 hinh 8Kuronou Syndrome chap 1 hinh 9Kuronou Syndrome chap 1 hinh 10Kuronou Syndrome chap 1 hinh 11Kuronou Syndrome chap 1 hinh 12Kuronou Syndrome chap 1 hinh 13Kuronou Syndrome chap 1 hinh 14Kuronou Syndrome chap 1 hinh 15Kuronou Syndrome chap 1 hinh 16Kuronou Syndrome chap 1 hinh 17Kuronou Syndrome chap 1 hinh 18Kuronou Syndrome chap 1 hinh 19Kuronou Syndrome chap 1 hinh 20Kuronou Syndrome chap 1 hinh 21Kuronou Syndrome chap 1 hinh 22Kuronou Syndrome chap 1 hinh 23Kuronou Syndrome chap 1 hinh 24Kuronou Syndrome chap 1 hinh 25Kuronou Syndrome chap 1 hinh 26Kuronou Syndrome chap 1 hinh 27Kuronou Syndrome chap 1 hinh 28Kuronou Syndrome chap 1 hinh 29Kuronou Syndrome chap 1 hinh 30Kuronou Syndrome chap 1 hinh 31Kuronou Syndrome chap 1 hinh 32Kuronou Syndrome chap 1 hinh 33Kuronou Syndrome chap 1 hinh 34Kuronou Syndrome chap 1 hinh 35Kuronou Syndrome chap 1 hinh 36Kuronou Syndrome chap 1 hinh 37
Chapter 1
Chap mới nhất