Kimi To Tsuzuru Utakata

Kimi To Tsuzuru Utakata Chap 2

Ephemeral Spelling With You; Transient Spelling With You

Đang Cập Nhật
đang cập nhật
2,841
Hoshikawa Shizuku, một học sinh luôn tránh tiếp xúc với mọi người. Cuốn tiểu thuyết mà Shizuku viết bị người bạn cùng lớp tên Asaka Kaori đọc mất. Tuy nhiên, sáng hôm sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết đó thì Kaori đưa ra một đề nghị vô cùng bất ngờ: "Hãy hẹn hò với tớ,..."

Chapter 2
Kimi To Tsuzuru Utakata chap 2 hinh 1Kimi To Tsuzuru Utakata chap 2 hinh 2Kimi To Tsuzuru Utakata chap 2 hinh 3Kimi To Tsuzuru Utakata chap 2 hinh 4Kimi To Tsuzuru Utakata chap 2 hinh 5Kimi To Tsuzuru Utakata chap 2 hinh 6Kimi To Tsuzuru Utakata chap 2 hinh 7Kimi To Tsuzuru Utakata chap 2 hinh 8Kimi To Tsuzuru Utakata chap 2 hinh 9Kimi To Tsuzuru Utakata chap 2 hinh 10Kimi To Tsuzuru Utakata chap 2 hinh 11Kimi To Tsuzuru Utakata chap 2 hinh 12Kimi To Tsuzuru Utakata chap 2 hinh 13Kimi To Tsuzuru Utakata chap 2 hinh 14Kimi To Tsuzuru Utakata chap 2 hinh 15Kimi To Tsuzuru Utakata chap 2 hinh 16Kimi To Tsuzuru Utakata chap 2 hinh 17Kimi To Tsuzuru Utakata chap 2 hinh 18Kimi To Tsuzuru Utakata chap 2 hinh 19Kimi To Tsuzuru Utakata chap 2 hinh 20Kimi To Tsuzuru Utakata chap 2 hinh 21Kimi To Tsuzuru Utakata chap 2 hinh 22Kimi To Tsuzuru Utakata chap 2 hinh 23Kimi To Tsuzuru Utakata chap 2 hinh 24
Chapter 2
Chap mới nhất