Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết

Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết Chap 2

Liar Satsuki can see the death

đang cập nhập
đang cập nhật
4,238
"Cậu...sẽ bị giết chết vào ngày mai" Minadzuki Satsuki, 16 tuổi. Ngoài việc chống đối xã hội và tuyên bố cái chết của bạn cùng lớp, cô ấy chỉ là một học sinh cao trung năm 2 bình thường. Biệt danh của cô ấy là "Kẻ lừa dối Satsuki". Tuy nhiên, riêng đôi mắt của cô ấy thì lại không bình thường. Những gì cô ấy đang nhìn là.....

Chapter 2
Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 1Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 2Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 3Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 4Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 5Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 6Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 7Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 8Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 9Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 10Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 11Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 12Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 13Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 14Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 15Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 16Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 17Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 18Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 19Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 20Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 21Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 22Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 23Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 24Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 25Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 26Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 27Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 28Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 29Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 30Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 2 hinh 31
Chapter 2
Chap mới nhất