Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết

Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết Chap 1

Liar Satsuki can see the death

đang cập nhập
đang cập nhật
4,238
"Cậu...sẽ bị giết chết vào ngày mai" Minadzuki Satsuki, 16 tuổi. Ngoài việc chống đối xã hội và tuyên bố cái chết của bạn cùng lớp, cô ấy chỉ là một học sinh cao trung năm 2 bình thường. Biệt danh của cô ấy là "Kẻ lừa dối Satsuki". Tuy nhiên, riêng đôi mắt của cô ấy thì lại không bình thường. Những gì cô ấy đang nhìn là.....

Chapter 1
Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 1 hinh 1Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 1 hinh 2Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 1 hinh 3Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 1 hinh 4Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 1 hinh 5Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 1 hinh 6Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 1 hinh 7Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 1 hinh 8Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 1 hinh 9Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 1 hinh 10Kẻ lừa dối Satsuki có thể nhìn thấy cái chết chap 1 hinh 11
Chapter 1
Chap mới nhất