Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu

Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu Chap 1

Even if the Sword Saint is Boring He's Still the Strongest

Akashi Rokurou
đang cập nhật
1,980
Shirokuro Sansui, một sinh viên Nhật Bản, đã vô tình bị Chúa giết, sau đó được gửi đến một thế giới khác để xin lỗi. Ở đó, anh được huấn luyện từ một nhà hiền triết trong 500 năm để trở thành người mạnh nhất. Sau khi được đào tạo đủ để được coi là mạnh nhất theo tiêu chuẩn hiện tại của thế giới, anh tình cờ gặp một em bé gần sân tập của mình, do đó bắt đầu cuộc phiêu lưu ở thế giới khác. Quá trình luyện tập của anh ấy rất bình thường, những bước đi của anh ấy thật nhàm chán, mặc dù anh ấy là ngư...

Chapter 1
Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu chap 1 hinh 1Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu chap 1 hinh 2Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu chap 1 hinh 3Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu chap 1 hinh 4Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu chap 1 hinh 5Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu chap 1 hinh 6Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu chap 1 hinh 7Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu chap 1 hinh 8Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu chap 1 hinh 9Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu chap 1 hinh 10Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu chap 1 hinh 11Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu chap 1 hinh 12Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu chap 1 hinh 13Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu chap 1 hinh 14Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu chap 1 hinh 15Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu chap 1 hinh 16Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu chap 1 hinh 17Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu chap 1 hinh 18Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu chap 1 hinh 19Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu chap 1 hinh 20Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu chap 1 hinh 21Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu chap 1 hinh 22Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu chap 1 hinh 23Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu chap 1 hinh 24Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu chap 1 hinh 25Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu chap 1 hinh 26Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu chap 1 hinh 27
Chapter 1
Chap mới nhất