Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku?

Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? Chap 19

An Ossan in counterworld!, Where is Ossan going in another world?

Ci Garette (Story), Hirabuki, Masahiro (Art)
đang cập nhật
4,031
Một anh thanh niên trẻ vô tình bị kẹt ở trong khe hở không gian và bị dịch chuyển đến một thế giới khác. Vị thần của thế giới đó ban cho anh ta sức mạnh thần thánh và một số "đồ chơi" để sống sót, bao gồm cả việc lướt face, xem youtube và tra google. Khi nhân vật chính nhìn thấy nơi đây không có luật lệ mà chỉ có luật rừng, anh ấy quyết tâm dùng sức mạnh của mình để thay đổi điều đó.

Chapter 19
Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 1Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 2Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 3Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 4Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 5Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 6Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 7Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 8Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 9Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 10Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 11Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 12Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 13Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 14Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 15Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 16Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 17Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 18Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 19Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 20Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 21Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 22Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 23Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 24Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 25Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 26Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 27Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 28Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 29Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 30Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 31Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 32Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 33Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 19 hinh 34
Chapter 19
Chap mới nhất