Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku?

Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? Chap 1

An Ossan in counterworld!, Where is Ossan going in another world?

Ci Garette (Story), Hirabuki, Masahiro (Art)
đang cập nhật
6,093
Một anh thanh niên trẻ vô tình bị kẹt ở trong khe hở không gian và bị dịch chuyển đến một thế giới khác. Vị thần của thế giới đó ban cho anh ta sức mạnh thần thánh và một số "đồ chơi" để sống sót, bao gồm cả việc lướt face, xem youtube và tra google. Khi nhân vật chính nhìn thấy nơi đây không có luật lệ mà chỉ có luật rừng, anh ấy quyết tâm dùng sức mạnh của mình để thay đổi điều đó.

Chapter 1
Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 1Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 2Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 3Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 4Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 5Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 6Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 7Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 8Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 9Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 10Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 11Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 12Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 13Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 14Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 15Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 16Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 17Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 18Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 19Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 20Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 21Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 22Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 23Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 24Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 25Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 26Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 27Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 28Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 29Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 30Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 31Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 32Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 33Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 34Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 35Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 36Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 37Isekai Ni Tobasareta Ossan Wa Doko E Iku? chap 1 hinh 38
Chapter 1
Chap mới nhất