Gods Reborn

Gods Reborn Chap 27

Gods Reborn

Đang Cập Nhật
đang cập nhật
21,023
Họ là thiên thần hay ác quỷ? Xuất hiện từ một nơi không ai biết như vị Chúa đáng kính đã khai sinh ra Trái Đất này, không ai biết rốt cuộc quái vật là gì và tại sao chúng lại tấn công con người. Chúng ta chỉ biết gọi chúng là : Djin, những linh hồn quyền năng mà thôi. Đã 9 tháng từ khi ngôi sao chổi ấy đi qua, những thợ săn bán thời gian Lilou và Lux phải đi săn tất cả các con quái vật để thu tiền thưởng. Nhưng tại sao Lilou lại có sự kết nối mạnh mẽ với những linh hồn Djin này và có sức mạnh vư...

Chapter 27
Gods Reborn chap 27 hinh 1Gods Reborn chap 27 hinh 2Gods Reborn chap 27 hinh 3Gods Reborn chap 27 hinh 4Gods Reborn chap 27 hinh 5Gods Reborn chap 27 hinh 6Gods Reborn chap 27 hinh 7Gods Reborn chap 27 hinh 8Gods Reborn chap 27 hinh 9Gods Reborn chap 27 hinh 10Gods Reborn chap 27 hinh 11Gods Reborn chap 27 hinh 12Gods Reborn chap 27 hinh 13Gods Reborn chap 27 hinh 14Gods Reborn chap 27 hinh 15Gods Reborn chap 27 hinh 16Gods Reborn chap 27 hinh 17Gods Reborn chap 27 hinh 18Gods Reborn chap 27 hinh 19Gods Reborn chap 27 hinh 20Gods Reborn chap 27 hinh 21Gods Reborn chap 27 hinh 22Gods Reborn chap 27 hinh 23Gods Reborn chap 27 hinh 24Gods Reborn chap 27 hinh 25Gods Reborn chap 27 hinh 26Gods Reborn chap 27 hinh 27Gods Reborn chap 27 hinh 28Gods Reborn chap 27 hinh 29Gods Reborn chap 27 hinh 30Gods Reborn chap 27 hinh 31Gods Reborn chap 27 hinh 32Gods Reborn chap 27 hinh 33Gods Reborn chap 27 hinh 34Gods Reborn chap 27 hinh 35Gods Reborn chap 27 hinh 36
Chapter 27
Chap mới nhất