Gleipnir

Gleipnir Chap 35

グレイプニル

Takeda, Sun
đang cập nhật
8,227
Shuichi Kagaya không phải là người. Cậu ta là một người có khứu giác phi thường, cậu ấy có thể biến thành 1 con quái vật với sức mạnh khủng khiếp với mỗi loại mùi. Cậu ta luôn cố gắng để không bị phát hiện ra, nhưng làm ơn lại mắc oán, cuối cùng quyết định dùng sức mạnh của mình để cứu một cô gái đã hoàn thiện đoạn cuối cuộc đời trầm lặng của cậu tạ.

Chapter 35
Gleipnir chap 35 hinh 1Gleipnir chap 35 hinh 2Gleipnir chap 35 hinh 3Gleipnir chap 35 hinh 4Gleipnir chap 35 hinh 5Gleipnir chap 35 hinh 6Gleipnir chap 35 hinh 7Gleipnir chap 35 hinh 8Gleipnir chap 35 hinh 9Gleipnir chap 35 hinh 10Gleipnir chap 35 hinh 11Gleipnir chap 35 hinh 12Gleipnir chap 35 hinh 13Gleipnir chap 35 hinh 14Gleipnir chap 35 hinh 15Gleipnir chap 35 hinh 16Gleipnir chap 35 hinh 17Gleipnir chap 35 hinh 18Gleipnir chap 35 hinh 19Gleipnir chap 35 hinh 20Gleipnir chap 35 hinh 21Gleipnir chap 35 hinh 22Gleipnir chap 35 hinh 23Gleipnir chap 35 hinh 24Gleipnir chap 35 hinh 25Gleipnir chap 35 hinh 26Gleipnir chap 35 hinh 27
Chapter 35
Chap mới nhất