Gleipnir

Gleipnir Chap 34

グレイプニル

Takeda, Sun
đang cập nhật
8,224
Shuichi Kagaya không phải là người. Cậu ta là một người có khứu giác phi thường, cậu ấy có thể biến thành 1 con quái vật với sức mạnh khủng khiếp với mỗi loại mùi. Cậu ta luôn cố gắng để không bị phát hiện ra, nhưng làm ơn lại mắc oán, cuối cùng quyết định dùng sức mạnh của mình để cứu một cô gái đã hoàn thiện đoạn cuối cuộc đời trầm lặng của cậu tạ.

Chapter 34
Gleipnir chap 34 hinh 1Gleipnir chap 34 hinh 2Gleipnir chap 34 hinh 3Gleipnir chap 34 hinh 4Gleipnir chap 34 hinh 5Gleipnir chap 34 hinh 6Gleipnir chap 34 hinh 7Gleipnir chap 34 hinh 8Gleipnir chap 34 hinh 9Gleipnir chap 34 hinh 10Gleipnir chap 34 hinh 11Gleipnir chap 34 hinh 12Gleipnir chap 34 hinh 13Gleipnir chap 34 hinh 14Gleipnir chap 34 hinh 15Gleipnir chap 34 hinh 16Gleipnir chap 34 hinh 17Gleipnir chap 34 hinh 18Gleipnir chap 34 hinh 19Gleipnir chap 34 hinh 20Gleipnir chap 34 hinh 21Gleipnir chap 34 hinh 22Gleipnir chap 34 hinh 23Gleipnir chap 34 hinh 24Gleipnir chap 34 hinh 25Gleipnir chap 34 hinh 26Gleipnir chap 34 hinh 27Gleipnir chap 34 hinh 28Gleipnir chap 34 hinh 29Gleipnir chap 34 hinh 30Gleipnir chap 34 hinh 31Gleipnir chap 34 hinh 32Gleipnir chap 34 hinh 33Gleipnir chap 34 hinh 34Gleipnir chap 34 hinh 35
Chapter 34
Chap mới nhất