Gleipnir

Gleipnir Chap 33

グレイプニル

Takeda, Sun
đang cập nhật
8,221
Shuichi Kagaya không phải là người. Cậu ta là một người có khứu giác phi thường, cậu ấy có thể biến thành 1 con quái vật với sức mạnh khủng khiếp với mỗi loại mùi. Cậu ta luôn cố gắng để không bị phát hiện ra, nhưng làm ơn lại mắc oán, cuối cùng quyết định dùng sức mạnh của mình để cứu một cô gái đã hoàn thiện đoạn cuối cuộc đời trầm lặng của cậu tạ.

Chapter 33
Gleipnir chap 33 hinh 1Gleipnir chap 33 hinh 2Gleipnir chap 33 hinh 3Gleipnir chap 33 hinh 4Gleipnir chap 33 hinh 5Gleipnir chap 33 hinh 6Gleipnir chap 33 hinh 7Gleipnir chap 33 hinh 8Gleipnir chap 33 hinh 9Gleipnir chap 33 hinh 10Gleipnir chap 33 hinh 11Gleipnir chap 33 hinh 12Gleipnir chap 33 hinh 13Gleipnir chap 33 hinh 14Gleipnir chap 33 hinh 15Gleipnir chap 33 hinh 16Gleipnir chap 33 hinh 17Gleipnir chap 33 hinh 18Gleipnir chap 33 hinh 19Gleipnir chap 33 hinh 20Gleipnir chap 33 hinh 21Gleipnir chap 33 hinh 22Gleipnir chap 33 hinh 23Gleipnir chap 33 hinh 24Gleipnir chap 33 hinh 25Gleipnir chap 33 hinh 26Gleipnir chap 33 hinh 27Gleipnir chap 33 hinh 28Gleipnir chap 33 hinh 29Gleipnir chap 33 hinh 30Gleipnir chap 33 hinh 31Gleipnir chap 33 hinh 32Gleipnir chap 33 hinh 33Gleipnir chap 33 hinh 34Gleipnir chap 33 hinh 35
Chapter 33
Chap mới nhất