Dungeon Reset

Dungeon Reset Chap 52

Dungeon Reset

Đang cập nhật
đang cập nhật
18,625
Một tháng trước, không hiểu vì lý do gì mà main lại được triệu hồi đến thế giới gọi là "hầm ngục" (có rất nhiều người cũng bị triệu hồi giống main). Nhưng mỗi một con người được triệu hồi, họ đều có một kỹ năng đặc biệt riêng. Nhưng riêng main lại có một kỹ năng mang tên Fuho (xây dựng) được cho là phế vật. Cho đến một ngày main bị bọn họ bỏ lại phía sau, rơi xuống một cái bẫy mà tỉ lệ dẫm trúng là 0,1%, bất cứ ai cũng tưởng là main chết rồi. Và main cũng được hệ thống xác nhận là người chơi đã...

Chapter 52
Dungeon Reset chap 52 hinh 1Dungeon Reset chap 52 hinh 2Dungeon Reset chap 52 hinh 3Dungeon Reset chap 52 hinh 4Dungeon Reset chap 52 hinh 5Dungeon Reset chap 52 hinh 6Dungeon Reset chap 52 hinh 7Dungeon Reset chap 52 hinh 8Dungeon Reset chap 52 hinh 9Dungeon Reset chap 52 hinh 10Dungeon Reset chap 52 hinh 11Dungeon Reset chap 52 hinh 12Dungeon Reset chap 52 hinh 13Dungeon Reset chap 52 hinh 14Dungeon Reset chap 52 hinh 15Dungeon Reset chap 52 hinh 16Dungeon Reset chap 52 hinh 17Dungeon Reset chap 52 hinh 18Dungeon Reset chap 52 hinh 19Dungeon Reset chap 52 hinh 20Dungeon Reset chap 52 hinh 21Dungeon Reset chap 52 hinh 22Dungeon Reset chap 52 hinh 23Dungeon Reset chap 52 hinh 24Dungeon Reset chap 52 hinh 25Dungeon Reset chap 52 hinh 26Dungeon Reset chap 52 hinh 27Dungeon Reset chap 52 hinh 28Dungeon Reset chap 52 hinh 29Dungeon Reset chap 52 hinh 30Dungeon Reset chap 52 hinh 31Dungeon Reset chap 52 hinh 32Dungeon Reset chap 52 hinh 33Dungeon Reset chap 52 hinh 34Dungeon Reset chap 52 hinh 35
Chapter 52
Chap mới nhất