Deathstroke

Deathstroke Chap 8

Deathstroke

DC Comics
đang cập nhật
347
Một bản hợp đồng đưa Slade đến một quốc gia châu Phi, nơi hắn phải đối đầu với nhà độc tài tàn ác và một nhân vật nguy hiểm. Với vận mệnh của cả một quốc gia trong tay, Slade phải chọn giữa việc hoàn thành bản hợp đồng và cứu một người bạn cũ.

Chapter 8
Deathstroke chap 8 hinh 1Deathstroke chap 8 hinh 2Deathstroke chap 8 hinh 3Deathstroke chap 8 hinh 4Deathstroke chap 8 hinh 5Deathstroke chap 8 hinh 6Deathstroke chap 8 hinh 7Deathstroke chap 8 hinh 8Deathstroke chap 8 hinh 9Deathstroke chap 8 hinh 10Deathstroke chap 8 hinh 11Deathstroke chap 8 hinh 12Deathstroke chap 8 hinh 13Deathstroke chap 8 hinh 14Deathstroke chap 8 hinh 15Deathstroke chap 8 hinh 16Deathstroke chap 8 hinh 17Deathstroke chap 8 hinh 18Deathstroke chap 8 hinh 19Deathstroke chap 8 hinh 20Deathstroke chap 8 hinh 21Deathstroke chap 8 hinh 22
Chapter 8
Chap mới nhất