Deathstroke

Deathstroke Chap 10

Deathstroke

DC Comics
đang cập nhật
358
Một bản hợp đồng đưa Slade đến một quốc gia châu Phi, nơi hắn phải đối đầu với nhà độc tài tàn ác và một nhân vật nguy hiểm. Với vận mệnh của cả một quốc gia trong tay, Slade phải chọn giữa việc hoàn thành bản hợp đồng và cứu một người bạn cũ.

Chapter 10
Deathstroke chap 10 hinh 1Deathstroke chap 10 hinh 2Deathstroke chap 10 hinh 3Deathstroke chap 10 hinh 4Deathstroke chap 10 hinh 5Deathstroke chap 10 hinh 6Deathstroke chap 10 hinh 7Deathstroke chap 10 hinh 8Deathstroke chap 10 hinh 9Deathstroke chap 10 hinh 10Deathstroke chap 10 hinh 11Deathstroke chap 10 hinh 12Deathstroke chap 10 hinh 13Deathstroke chap 10 hinh 14Deathstroke chap 10 hinh 15Deathstroke chap 10 hinh 16Deathstroke chap 10 hinh 17Deathstroke chap 10 hinh 18Deathstroke chap 10 hinh 19Deathstroke chap 10 hinh 20Deathstroke chap 10 hinh 21Deathstroke chap 10 hinh 22
Chapter 10
Chap mới nhất