Convergence: Green Lantern/Parallax

Convergence: Green Lantern/Parallax Chap 2

Convergence: Green Lantern/Parallax

DC Comics
đang cập nhật
113
Sau sự kiện "Vòm Kính", mọi siêu anh hùng mất sức mạnh của mình, kể cả Kyle Rayner, trong một lần đi thăm Hal Jordan, lúc này đang giày vò bản thân sau khi anh tàn sát Green Lantern Corps nhằm báo thù cho Coast City. Bỗng dưng, vòm kính tan biến, siêu năng lực trở lại, đương nhiên là cùng với Parallax.

Chapter 2
Convergence: Green Lantern/Parallax chap 2 hinh 1Convergence: Green Lantern/Parallax chap 2 hinh 2Convergence: Green Lantern/Parallax chap 2 hinh 3Convergence: Green Lantern/Parallax chap 2 hinh 4Convergence: Green Lantern/Parallax chap 2 hinh 5Convergence: Green Lantern/Parallax chap 2 hinh 6Convergence: Green Lantern/Parallax chap 2 hinh 7Convergence: Green Lantern/Parallax chap 2 hinh 8Convergence: Green Lantern/Parallax chap 2 hinh 9Convergence: Green Lantern/Parallax chap 2 hinh 10Convergence: Green Lantern/Parallax chap 2 hinh 11Convergence: Green Lantern/Parallax chap 2 hinh 12Convergence: Green Lantern/Parallax chap 2 hinh 13Convergence: Green Lantern/Parallax chap 2 hinh 14Convergence: Green Lantern/Parallax chap 2 hinh 15Convergence: Green Lantern/Parallax chap 2 hinh 16Convergence: Green Lantern/Parallax chap 2 hinh 17Convergence: Green Lantern/Parallax chap 2 hinh 18Convergence: Green Lantern/Parallax chap 2 hinh 19Convergence: Green Lantern/Parallax chap 2 hinh 20Convergence: Green Lantern/Parallax chap 2 hinh 21Convergence: Green Lantern/Parallax chap 2 hinh 22
Chapter 2
Chap mới nhất