Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày tuyết rơi

Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày tuyết rơi Chap 1

A Girl That Only Appears on Snowy Days

Yorudo Kimayu
đã hoàn thành
2,578
Oneshot buồn Có cả MV cho oneshot này: youtu.be/9nNzSRtW-AE

Chapter 1
Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày tuyết rơi chap 1 hinh 1Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày tuyết rơi chap 1 hinh 2Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày tuyết rơi chap 1 hinh 3Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày tuyết rơi chap 1 hinh 4Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày tuyết rơi chap 1 hinh 5Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày tuyết rơi chap 1 hinh 6Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày tuyết rơi chap 1 hinh 7Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày tuyết rơi chap 1 hinh 8Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày tuyết rơi chap 1 hinh 9Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày tuyết rơi chap 1 hinh 10Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày tuyết rơi chap 1 hinh 11Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày tuyết rơi chap 1 hinh 12Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày tuyết rơi chap 1 hinh 13Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày tuyết rơi chap 1 hinh 14Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày tuyết rơi chap 1 hinh 15Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày tuyết rơi chap 1 hinh 16Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày tuyết rơi chap 1 hinh 17Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày tuyết rơi chap 1 hinh 18Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày tuyết rơi chap 1 hinh 19Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày tuyết rơi chap 1 hinh 20Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày tuyết rơi chap 1 hinh 21Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày tuyết rơi chap 1 hinh 22Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày tuyết rơi chap 1 hinh 23Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày tuyết rơi chap 1 hinh 24Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày tuyết rơi chap 1 hinh 25Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày tuyết rơi chap 1 hinh 26
Chapter 1
Chap mới nhất