Btooom!

Btooom! Chap 1

Btooom!

Inoue Junya
đang cập nhật
31,271
Một pro game online cứ nghĩ mình vô đối, nhưng khi chính mình bị đưa vào trong game thì anh ta có làm nên chuyện không? Từ Chapter 042 do nhóm [Amethyst] Group thực hiện.

Chapter 1
Btooom! chap 1 hinh 1Btooom! chap 1 hinh 2Btooom! chap 1 hinh 3Btooom! chap 1 hinh 4Btooom! chap 1 hinh 5Btooom! chap 1 hinh 6Btooom! chap 1 hinh 7Btooom! chap 1 hinh 8Btooom! chap 1 hinh 9Btooom! chap 1 hinh 10Btooom! chap 1 hinh 11Btooom! chap 1 hinh 12Btooom! chap 1 hinh 13Btooom! chap 1 hinh 14Btooom! chap 1 hinh 15Btooom! chap 1 hinh 16Btooom! chap 1 hinh 17Btooom! chap 1 hinh 18Btooom! chap 1 hinh 19Btooom! chap 1 hinh 20Btooom! chap 1 hinh 21Btooom! chap 1 hinh 22Btooom! chap 1 hinh 23Btooom! chap 1 hinh 24Btooom! chap 1 hinh 25Btooom! chap 1 hinh 26Btooom! chap 1 hinh 27Btooom! chap 1 hinh 28Btooom! chap 1 hinh 29Btooom! chap 1 hinh 30Btooom! chap 1 hinh 31Btooom! chap 1 hinh 32Btooom! chap 1 hinh 33Btooom! chap 1 hinh 34Btooom! chap 1 hinh 35Btooom! chap 1 hinh 36Btooom! chap 1 hinh 37Btooom! chap 1 hinh 38Btooom! chap 1 hinh 39Btooom! chap 1 hinh 40Btooom! chap 1 hinh 41Btooom! chap 1 hinh 42Btooom! chap 1 hinh 43Btooom! chap 1 hinh 44Btooom! chap 1 hinh 45Btooom! chap 1 hinh 46Btooom! chap 1 hinh 47Btooom! chap 1 hinh 48Btooom! chap 1 hinh 49Btooom! chap 1 hinh 50Btooom! chap 1 hinh 51Btooom! chap 1 hinh 52Btooom! chap 1 hinh 53Btooom! chap 1 hinh 54Btooom! chap 1 hinh 55
Chapter 1
Chap mới nhất