Batman and The Outsiders (2019)

Batman and The Outsiders (2019) Chap 8

Batman and The Outsiders (2019)

DC Comics
đang cập nhật
462
Hành trình của nhóm Outsiders dưới sự dẫn dắt của Black Lightning, siêu anh hùng da màu đã nhận được tín nhiệm từ Batman. Batman muốn nhóm Outsiders trở thành lực lượng tiếp theo hỗ trợ anh, bên cạnh nhóm Liên Minh Công Lý hay Bat-Family.

Chapter 8
Batman and The Outsiders (2019) chap 8 hinh 1Batman and The Outsiders (2019) chap 8 hinh 2Batman and The Outsiders (2019) chap 8 hinh 3Batman and The Outsiders (2019) chap 8 hinh 4Batman and The Outsiders (2019) chap 8 hinh 5Batman and The Outsiders (2019) chap 8 hinh 6Batman and The Outsiders (2019) chap 8 hinh 7Batman and The Outsiders (2019) chap 8 hinh 8Batman and The Outsiders (2019) chap 8 hinh 9Batman and The Outsiders (2019) chap 8 hinh 10Batman and The Outsiders (2019) chap 8 hinh 11Batman and The Outsiders (2019) chap 8 hinh 12Batman and The Outsiders (2019) chap 8 hinh 13Batman and The Outsiders (2019) chap 8 hinh 14Batman and The Outsiders (2019) chap 8 hinh 15Batman and The Outsiders (2019) chap 8 hinh 16Batman and The Outsiders (2019) chap 8 hinh 17Batman and The Outsiders (2019) chap 8 hinh 18Batman and The Outsiders (2019) chap 8 hinh 19Batman and The Outsiders (2019) chap 8 hinh 20Batman and The Outsiders (2019) chap 8 hinh 21Batman and The Outsiders (2019) chap 8 hinh 22Batman and The Outsiders (2019) chap 8 hinh 23Batman and The Outsiders (2019) chap 8 hinh 24Batman and The Outsiders (2019) chap 8 hinh 25Batman and The Outsiders (2019) chap 8 hinh 26
Chapter 8
Chap mới nhất