Batman and The Outsiders (2019)

Batman and The Outsiders (2019) Chap 10

Batman and The Outsiders (2019)

DC Comics
đang cập nhật
462
Hành trình của nhóm Outsiders dưới sự dẫn dắt của Black Lightning, siêu anh hùng da màu đã nhận được tín nhiệm từ Batman. Batman muốn nhóm Outsiders trở thành lực lượng tiếp theo hỗ trợ anh, bên cạnh nhóm Liên Minh Công Lý hay Bat-Family.

Chapter 10
Batman and The Outsiders (2019) chap 10 hinh 1Batman and The Outsiders (2019) chap 10 hinh 2Batman and The Outsiders (2019) chap 10 hinh 3Batman and The Outsiders (2019) chap 10 hinh 4Batman and The Outsiders (2019) chap 10 hinh 5Batman and The Outsiders (2019) chap 10 hinh 6Batman and The Outsiders (2019) chap 10 hinh 7Batman and The Outsiders (2019) chap 10 hinh 8Batman and The Outsiders (2019) chap 10 hinh 9Batman and The Outsiders (2019) chap 10 hinh 10Batman and The Outsiders (2019) chap 10 hinh 11Batman and The Outsiders (2019) chap 10 hinh 12Batman and The Outsiders (2019) chap 10 hinh 13Batman and The Outsiders (2019) chap 10 hinh 14Batman and The Outsiders (2019) chap 10 hinh 15Batman and The Outsiders (2019) chap 10 hinh 16Batman and The Outsiders (2019) chap 10 hinh 17Batman and The Outsiders (2019) chap 10 hinh 18Batman and The Outsiders (2019) chap 10 hinh 19Batman and The Outsiders (2019) chap 10 hinh 20Batman and The Outsiders (2019) chap 10 hinh 21Batman and The Outsiders (2019) chap 10 hinh 22Batman and The Outsiders (2019) chap 10 hinh 23Batman and The Outsiders (2019) chap 10 hinh 24
Chapter 10
Chap mới nhất